Święto Edukacji Narodowej i Pasowanie na ucznia naszej szkoły

     14 października 2020 r. uczniowie klas pierwszych mieli swoje wielkie święto. Tego dnia odbyła się uroczystość ślubowania, podczas której dzieci z klas pierwszych zostały pasowane na uczniów Naszej Szkoły.

     Na salę gimnastyczną, w odświętnych strojach dzielnie wkroczyli pierwszoklasiści wraz ze swoimi wychowawczyniami.

     Z okazji Święta Edukacji Narodowej uczniowie złożyli najserdeczniejsze życzenia Pani Dyrektor, Pani V-ce Dyrektor, Gronu Pedagogicznemu oraz Pracownikom administracji i obsługi.

     Następnie uśmiechnięci, ale bardzo przejęci przystąpili do zaprezentowania swoich umiejętności recytatorskich i wokalnych.

     Najważniejszym momentem uroczystości było złożenie przez dzieci uroczystego Ślubowania na Sztandar Szkoły oraz Pasowanie na Uczniów, którego dokonała P. Dyrektor Szkoły mgr Edyta Gołek. W ten sposób pierwszoklasiści zostali oficjalnie włączeni do grona Uczniów Szkoły Podstawowej im. ks. J. Twardowskiego w Ślemieniu. Ukoronowaniem aktu pasowania było wręczenie przez P. v-ce Dyrektor mgr Monikę Haręźlak każdemu uczniowi tarczy, legitymacji, dyplomu i książki ufundowanej przez Radę Rodziców. 

Miłym akcentem kończącym uroczystość były pamiątkowe medale oraz rogi obfitości przygotowane przez kochanych Rodziców oraz pamiątkowe zdjęcie.

     Pasowanie na ucznia było wyjątkowym wydarzeniem, któremu towarzyszyły wielkie emocje i wzruszenie. Zapewne na długo pozostanie w pamięci wszystkich pierwszoklasistów.

     Naszym najmłodszym Uczniom życzymy sukcesów w nauce i jak najlepszych ocen na pierwszym szkolnym świadectwie. 

Wszystkie wpisy