Spotkanie czwartoklasistów z harcerzami.

    Harcerze i harcerki z 9 Podgórskiego Szczepu ZHP Uroczysko z Krakowa podczas pobytu na zimowisku w naszej gminie przeprowadzili lekcje dla uczniów klas czwartych ucząc rówieśników pierwszej pomocy, a w szczególności opatrywania ran i bandażowania.

    Podczas zajęć uczniowie przypomnieli sobie zasady udzielania pierwszej pomocy, poznali sposoby opatrywania ran po skaleczeniu oraz po oparzeniach.

    Wszyscy aktywnie uczestniczyli w zajęciach i z dużym zaangażowaniem uczyli się nakładać opatrunki i bandażować.

Dziękujemy.

Wszystkie wpisy