Organizacja pracy szkoły w dniach 20 – 23 października 2020r.

    Dyrektor Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Ślemieniu informuję, że w dniach 20 -23 października 2020r. zmianie ulega organizacja pracy szkoły. W w/w dniach na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie organizacji roku szkolnego zajęcia lekcyjne nie odbędą się . W szkole prowadzone będą jedynie zajęcia opiekuńczo – wychowawcze.

Szkoła nie jest zamknięta (jak podają niektóre portale i serwisy internetowe), Dyrektor szkoły korzysta z możliwości wyboru za zgodą Rady Rodziców 8 dni w roku szkolnym, wolnych od zajęć lekcyjnych. W tut. szkole wybrano najbliższe cztery dni: 20 – 23 października br.

Z uwagi na fakt, że wielu rodziców pracuje zawodowo i nie mogą oni pełnić opieki nad dziećmi, szczególnie z klas młodszych – od jutra do najbliższego piątku, w godz. 7.00 – 15.00 czynna będzie świetlica szkolna. Zapraszamy dzieci na zajęcia opiekuńczo – wychowawcze.

Szkoła może także zapewnić dożywianie uczniom na czas pobytu w świetlicy jeśli rodzic zgłosi ten fakt z jednodniowym wyprzedzeniem.

W dniach 20 – 23 października 2020r. poranne przywozy i popołudniowe odwozy uczniów autobusem szkolnym odbędą się według obowiązującego harmonogramu.

Dyrektor szkoły

Edyta Gołek

Wszystkie wpisy