Pozyskane fundusze

Szkoła Podstawowa w Ślemieniu od wielu lat stara się pozyskiwać środki finansowe na działania edukacyjne dla uczniów . W naszym gronie są nauczyciele, którzy poświęcają swój wolny czas na pisanie projektów, zajmują się ich realizacją, monitoringiem i ewaluacją. Cieszy nas fakt, że pozyskaliśmy duże środki szczególnie z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki finansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny(lata finansowania 2004-2006, 2007-2013, 2014-2020). Jesteśmy szkołą, która w tej dziedzinie (i nie tylko!) zajmuje czołowe miejsce w powiecie.

Tytuł projektu

Działania w ramach realizowanego projektu

Instytucja

Pozyskana kwota

Rok

Drugi Elementarz – czyli Program Siedmiu Kroków

Działania profilaktyczne dla uczniów Zespołu Szkół

Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

700,00 zł

2005

Akcja „Posadź swoje drzewko

Obsadzenie obejścia szkolnego żywotnikami kolumnowymi

Fundacja Ekologiczna „Silesia”

1 500,00 zł

2005

Świat przez lupę i lunetę”

Zajęcia dodatkowe dla uczniów z zakresu przedmiotów matematyczno – przyrodniczych

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży oraz Polsko Amerykańska Fundacja „Wolność”

7 000,00 zł

2005

Szkoła Marzeń” Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego

Zajęcia dodatkowe – artystyczne, profilaktyczne, logopedyczne, pomoc psychologiczna, wolontariat młodzieży, wycieczki krajowe i zagraniczne, utworzenie zespołu folklorystycznego w Szkole Podstawowej

Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie, Europejski Fundusz Społeczny

88 000,00 zł

2005/2006

Szkoła Marzeń” Gimnazjum

81 000,00 zł

2005/2006

Pracownia informatyczna w każdej szkole

10 komputerów do pracowni komputerowej Szkoły Podstawowej wraz z oprogramowaniem

Ministerstwo Edukacji Narodowej, Europejski Fundusz Społeczny

41 797,44 zł

2007

Centrum Informacji Multimedialnej Juniorzy i seniorzy razem

spędzamy ferie

4 komputery do biblioteki wraz z oprogramowaniem

Ministerstwo Edukacji Narodowej, Europejski Fundusz Społeczny

16 190,10 zł

2007

Juniorzy i seniorzy razem

spędzamy ferie

Dodatkowe zajęcia w czasie ferii zimowych(plastyczne, teatralne, kulinarne)

Fundacja Wspomagania Wsi

2 000,00 zł

2007

Unia dla rozwoju szkół

Żywiecczyzny

Dodatkowe zajęcia humanistyczne, językowe, wyjazdy do kina, teatru, lekcje

pływania na basenie

Europejski Fundusz Społeczny

20 082,00 zł

2007/2008

Tak daleko, a tak blisko przecież jesteśmy sąsiadami”

wizyta młodzieży z Ukrainy w

Zespole Szkół w Ślemieniu

Dodatkowe zajęcia humanistyczne, językowe, wyjazdy do kina, teatru, lekcje pływania na basenie

Narodowe Centrum Kultury w

Warszawie

18 264,00 zł

2007/2008

Z Drohobyczem za pan brat” wyjazd uczniów Zespołu Szkół w Ślemieniu do Drohobycza

21 696,00 zł

2007/2008

Osiąganie zdrowego stylu życia przez sport i świadomość ekologiczną”

Współpraca ze szkami z Irlandii i Turcji

wyjazdy zagraniczne, poznanie kultury i

tradycji innych państw

Fundacja Rozwoju Systemu

Edukacji

77 056,00 zł

2008

Ja i mój brat mamy wpływ na współczesny świat”

Zajęcia dodatkowe z biologii i fizyki

wyjazdy na uczelnie wyższe, zwiedzanie elektrowni atomowej, wiatrowej i szczytowo – pompowej, lekcje w terenie z botaniki, warsztaty ekologiczne

Europejski Fundusz Społeczny, Urząd Marszałkowski

47 387,00 zł

2009

Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy”

Dodatkowe zajęcia dla jednej z klas

I SP prowadzone aktywnymi metodami przez okres 3 lat

Europejski Fundusz Społeczny pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej

8 000,00 zł

2009

Akcja „Posadź swoje

drzewko”

Stworzenie przyszkolnego

Arboretum

Fundacja Ekologiczna „Silesia”

2 066,00 zł

2009

Rządowy program

„Radosna szkoła”

Zakup pomocy dydaktycznych dla

uczniów klas 1-3 Szkoły Podstawowej.

Ministerstwo Edukacji Narodowej

12 000,00 zł

2009

„Dobry start ku dorosłości, szansą w przyszłości”

Zajęcia dodatkowe ICT, doradztwo zawodowe, profilaktyka, przedsiębiorczość, j. angielski, pomoc logopedyczna i pedagogiczna, zajęcia ekologiczne, wyjazdy i wycieczki edukacyjne.

Europejski Fundusz Społeczny. Urząd Marszałkowski

302 536,00 zł

2009

Indywidualizacja procesu nauczania

Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne:

logopedyczne, korekcja wad postawy dla uczniów uzdolnionych i z problemami w nauce.

Projekt skierowany do uczniów klas I –III szkoły podstawowej.

Europejski Fundusz Społeczny

50 063 zł

2011

Comenius – Partnerskie Projekty

Szkół „Wizja 2020”

Współpraca ze szkołami w Irlandii, Grecji, Cyprze, Hiszpanii i Wielkiej Brytanii

Komisja Europejska (poprzez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie)

84 504,00 zł

2013

Książki naszych marzeń”

Dofinansowanie zakupu książek do biblioteki szkolnej

Ministerstwo Edukacji Narodowej (rezerwa subwencji)

2 172 zł

2015

Doposażenie gabinetu pielęgniarki

Zakup niezbędnych sprzętów i wyposażenia

Ministerstwo Edukacji Narodowej (rezerwa subwencji)

5 000 zł

2015

Edukacja włączająca

Zakup pomocy dydaktycznych i sprzętu szkolnego

Ministerstwo Edukacji Narodowej (rezerwa subwencji)

6 000 zł

2015

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

Dofinansowanie zakupu książek do biblioteki szkolnej

Ministerstwo Edukacji Narodowej

12 000 zł

2016

Podnoszenie jakości udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej i zajęć rewalidacyjnych

Zakup pomocy dydaktycznych

Ministerstwo Edukacji Narodowej (rezerwa subwencji oświatowej)

2 000zł

2016

Doposażenie gabinetu pielęgniarki

Zakup sprzętów i wyposażenia

Ministerstwo Edukacji

Narodowej

3 370zł

2017

Erasmus+ – „My Smart School”

Współpraca ze szkołami w Portugalii, Macedonii, Włoszech i Turcji

Komisja Europejska/ Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie

102 720,56

2017

Aktywna Tablica”

Międzyszkolna sieć współpracy nauczycieli w celu rozwijania aktywnych metod nauczania.

Zakup monitorów interaktywnych.

Ministerstwo Edukacji

Narodowej

13 500zł

2018

Co dwie głowy, to nie jedna”

Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej.

 

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

(Program: Edukacja, Wiedza, Rozwój 2014 – 2020)

119 855, 70zł

2020

Projekt dla biblioteki

Zakup książek i wyposażenia

 

Zarząd Fundacji LOTTO im. Haliny Konopackiej

 

4 000zł

2021

Laboratoria Przyszłości

Zakup pomocy dydaktycznych

 

Ministerstwo Edukacji i Nauki

 

84 000zł

2022

Zielona Pracownia
„Biogeozakręceni – poznajemy, działamy, zmieniamy”

Utworzenie „Zielonej pracowni”
w szkole – wyposażenie w pomoce dydaktyczne do nauki biologii, geografii i przyrody

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Katowicach

47 991, 51zł

2023

„Aktywna tablica”

Zakup monitora interaktywnego, laptopa i programów wspierających kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Ministerstwo Edukacji i Nauki

35 000zł

2023

Stan na listopad 2023 r.           1 317 816,81 zł