Rok Górali

    Ogłoszenie roku 2021 Rokiem Górali Województwa Śląskiego stało się wydarzeniem promującym naszą góralską kulturę. W naszej szkole też zaakcentowaliśmy te obchody poprzez odkrywanie świata górali śląskich, ich tradycji, […]