Podziękowanie

     Dyrektor, Nauczyciele i cała społeczność szkolna pragną złożyć serdeczne podziękowania Radzie Rodziców Szkoły Podstawowej w Ślemieniu na czele z Przewodniczącą Rady Panią Katarzyną Bąk oraz Wójtowi Gminy Ślemień Panu Jarosławowi Krzak za sfinansowanie zakupu 100 sztuk taboretów do świetlicy szkolnej. Taborety będące dotychczas w posiadaniu szkoły po wieloletnim ich użytkowaniu przez 200 uczniów korzystających z obiadów były w złym stanie technicznym. Od teraz nasza stołówka będzie nie tylko estetyczna ale również kolorowa. Zakup krzesełek to kolejna forma nieocenionego wsparcia oraz zrozumienia potrzeb naszej placówki przez Rodziców i Władze Lokalne w zapewnieniu uczniom lepszych warunków pobytu w szkole – wcześniej nasi Darczyńcy pokryli koszty zakupu szafek skrytkowych do szatni dla uczniów klas IV – VIII

     Serdecznie dziękujemy z nadzieją na dalszą owocną współpracę!