SZKOŁA PODSTAWOWA W ŚLEMIENIU

Informacje podstawowe

Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Ślemieniu

ORGAN PROWADZĄCY : Gmina Ślemień

ORGAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO : Kuratorium Oświaty w Katowicach, Delegatura w Bielsku-Białej, ul. Piastowska 44, 34-300 Bielsko-Biała

RODZAJ : jednostka organizacyjna gminy

LOKALIZACJA : woj. śląskie, pow. żywiecki, gmina Ślemień, KOD :  34 – 323

MIEJSCOWOŚĆ :  Ślemień, ul. Szkolna 1

KONTAKT : tel. (33) 8654 352, (33) 8654 071 fax  (33) 8654 352

EMAIL: gimslem@poczta.fm

DYREKTOR : mgr Edyta Gołek

WICEDYREKTOR : mgr Monika Harężlak

SEKRETARKA : mgr Anna Krzak

GŁÓWNA KSIĘGOWA : Bogusława Górka

NIP: 553-23-94-798REGON : 070689197