WAŻNE INFORMACJE

Minister Edukacji i Nauki ogłosił dzisiaj terminy postępowania rekrutacyjnego i składania dokumentów do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2021/2022. 

Ustalony przez ministra harmonogram postępowania rekrutacyjnego do szkół dla młodzieży dostosowany jest do zmienionego harmonogramu przeprowadzanych egzaminów ósmoklasisty, w tym terminu wydania zaświadczenia o wyniku tego egzaminu przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne.

Bardzo proszę uczniów klas 8 oraz ich rodziców o zapoznanie się z ustalonymi terminami postępowania rekrutacyjnego. Wszelkie informacje są dostępne na stronie:

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/terminy-rekrutacji-do-szkol

     Dyrektor Szkoły Podstawowej uprzejmie informuje, że decyzją Zarządu Rady Rodziców wybrano ofertę przedłożoną przez InterRisk Vienna Insurance Group do ubezpieczenia uczniów od następstw nieszczęśliwych wypadków w roku szkolnym 2020/2021.

     Jednorazowa składka płatna do 20 września br., w wysokości 50 zł NIE JEST OBOWIĄZKOWA. 

     Rodziców zainteresowanych wpłatą na ubezpieczenie uczniów prosimy o zapoznanie się z ogólnymi warunkami ubezpieczenia dzieci.

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA

DRUK ROSZCZENIA

SPOSÓB ZGŁASZANIA SZKODY

ZAKRES UBEZPIECZENIA

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

     Nasi najmłodsi uczniowie mogą cieszyć się zabawą na przyszkolnym placu zabaw, który został zakupiony przez Radę Rodziców Szkoły Podstawowej w Ślemieniu. Z placu zabaw mogą korzystać także w czasie popołudniowym oraz w okresie przerw w zajęciach szkolnych – jest on ogólnodostępny.

     Aby ustrzec dzieci przed niebezpiecznymi zachowaniami na huśtawkach, zjeżdżalniach itp. opracowano szczegółowy regulamin placu zabaw, a wszyscy uczniowie zostali z nim zapoznani na zajęciach z wychowawcą.

   


REGULAMIN PLACU ZABAW