Zapisy do klas I szkoły podstawowej na rok szkolny 2023/2024

    Dyrektor  Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Ślemieniu informuje, że w dniach od 1 marca 2023 r. do 24 marca 2023 r. można dokonać zapisów dziecka do klasy I Szkoły Podstawowej.

     Powyższy termin dotyczy dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły tj. w miejscowościach: Ślemień, Kocoń i Las, a także spoza obwodu.

     Aby dokonać zgłoszenia, rodzic lub prawny opiekun dziecka winien zgłosić się w sekretariacie Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Ślemieniu, ul. Szkolna 1, w godzinach od 700 do 1430  wraz z niżej wymienionymi dokumentami:

     DRUKI DOKUMENTÓW można pobrać ze strony internetowej Szkoły Podstawowej  w Ślemieniu, w sekretariacie Szkoły Podstawowej w Ślemieniu oraz w Przedszkolu Publicznym w Ślemieniu.

Wszystkie wpisy