„Wiwat maj trzeci maj, dla Polaków błogi raj”

Stanisław August z Bożej łaski i woli Narodu Król Polski, Wielki Książe Litewski, Ruski, Pruski, Mazowiecki, Żmudzki, Kijowski, Wołyński, Podolski, Inflancki, Smoleński, Siewierski i Czerniechowski, […]ceniąc drożej nad życie, nad szczęśliwość osobistą egzystencyją polityczną, niepodległość zewnętrzną i wolność wewnętrzną narodu, którego los w ręce nasze jest powierzony, chcąc oraz na błogosławieństwo, na wdzięczność współczesnych i przyszłych pokoleń zasłużyć […] dla dobra powszechnego, dla ugruntowania wolności, dla ocalenia ojczyzny naszej i jej granic, z największą stałością ducha niniejszą konstytucję uchwalamy i tę całkowicie za świętą, za niewzruszoną deklarujemy, dopóki by naród w czasie, prawem przepisanym, wyraźną wolą swoją nie uznał potrzeby odmienienia w niej jakiego artykułu. Do której to konstytucji dalsze ustawy sejmu teraźniejszego we wszystkiem stosować się mają”

Vivat Konstytucja!

Vivat Król!

Vivat wszystkie stany!

3 maja obchodzimy w Polsce święto ogłoszenia Konstytucji 3 maja

 A to kilka faktów związanych z tym wyjątkowym aktem prawnym:

  • Była to ustawa rządowa ogłoszona 3 maja 1791 roku (pierwsza tak nowoczesna w Europie, druga po konstytucji Stanów Zjednoczonych w świecie),
  • Konstytucja miała 11 artykułów
  • Zmieniła ustrój państwa na monarchię dziedziczną, ograniczyła znacząco demokrację szlachecką, odbierając prawo głosu i decyzji w sprawach państwa szlachcie nieposiadającej ziemi (gołocie), wprowadziła częściowe zrównanie praw osobistych mieszczan i szlachty oraz stawiała chłopów pod ochroną państwa, w ten sposób łagodząc nadużycia pańszczyzny.
  • Konstytucja formalnie zniosła liberum veto.
  • Jej zwolennikami byli: król Stanisław August Poniatowski, Stanisław Małachowski, Hugo Kołłątaj i Ignacy Potocki.
  • Straciła na znaczeniu już po ok. 14 miesiącach (do 24 lipca 1792 roku – w momencie przystąpienia króla Stanisława Augusta Poniatowskiego do konfederacji targowickiej)
  • Ostatecznie przestała być obowiązującym aktem prawnym (została derogowana) 23 listopada 1793 roku. Sejm grodzieński uznał wtedy Sejm Czteroletni za niebyły i uchylił wszystkie ustanowione na nim akty prawne.

 

Uczniowie naszej szkoły również pragnęli uczcić tak ważne dla nas Polaków Święto 3 maja. Świętowanie tej rocznicy jest umacnianiem niepodległości Rzeczpospolitej, podkreśleniem naszego patriotyzmy i dumy z przeszłości naszego kraju.

 Z uwagi na panującą sytuację epidemiologiczną uroczystości szkolne nie mogły się odbyć tak, jak to miało miejsce w poprzednich latach.

Jednakże nasi uczniowie mimo wszystko postanowili, że nieważna jest odległość jaka nas dzieli i złączyli się w jedną wspólnotę Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego.

Nasi najmłodsi uczniowie wykonali przepiękne biało czerwone kwiaty. Uwiecznili to na uśmiechniętych fotografiach.

Starsi uczniowie wykonali między innymi kolaże zdjęć w barwach biało-czerwonych, napisali własne wiersze, które następnie zaprezentowali w prezentacji lub recytowali w przygotowanych przez siebie filmikach.

 

Zapraszamy wszystkich serdecznie do zobaczenia galerii prac wykonanych przez naszych uczniów.

 

Samorząd Uczniowski wraz z opiekunami

KLASY PIERWSZE

KLASY DRUGIE

KLASY TRZECIE

KLASY 4 – 8

Wiersz klasy 4a

Wszystkie wpisy