Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022

        W środę 1 września rozpoczęliśmy nowy rok szkolny 2021/2022. Był to bardzo ważny dzień dla uczniów, którzy w tym dniu po raz pierwszy przekroczyli progi naszej szkoły. Tego dnia odbyła się uroczystość ślubowania i  przyjęcie pierwszoklasistów w poczet uczniów naszej szkoły.

         Po powitaniu zebranych na uroczystości gości, władz szkoły i nauczycieli, wszyscy zebrani odśpiewali hymn państwowy. Następnie uczennica klasy VIII zwróciła się do młodszych kolegów i koleżanek zapewniając ich, że w naszej szkole jest miło, przyjemnie i radośnie. Najważniejszym momentem spotkania było powtarzanie przez dzieci tekstu ślubowania. Po złożeniu przez pierwszoklasistów przyrzeczenia, Pani Dyrektor dokonała pasowania każdego kandydata na ucznia Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Ślemieniu, używając symbolicznego ołówka. Po tym akcie każdy uczeń otrzymał tarczę, legitymację szkolną i książkę ufundowaną przez Radę Rodziców. Miłym zakończeniem uroczystości było obdarowanie dzieci słodkimi rogami obfitości, które przygotowali ich Rodzice.

          Uroczystość pasowania była bardzo wyjątkowym wydarzeniem zarówno dla uczniów jak i ich Rodziców, bo rozpoczęcie nauki w szkole jest ważnym momentem w życiu. Towarzyszyły temu wielkie emocje i wzruszenie.

         Naszym pierwszoklasistom życzymy dużo sukcesów w nauce i samych wspaniałych ocen.

Wszystkie wpisy