Ubezpieczenie uczniów na rok szkolny 2021/2022

     Dyrektor Szkoły Podstawowej uprzejmie informuje, że decyzją Zarządu Rady Rodziców wybrano ofertę przedłożoną przez InterRisk Vienna Insurance Group do ubezpieczenia uczniów od następstw nieszczęśliwych wypadków w roku szkolnym 2021/2022.

     Jednorazowa składka płatna do 15 września br., w wysokości 50 zł NIE JEST OBOWIĄZKOWA. 

     Rodziców zainteresowanych wpłatą na ubezpieczenie uczniów prosimy o zapoznanie się z ogólnymi warunkami ubezpieczenia dzieci oraz dokumentami zamieszczonymi w poniższych załącznikach.

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA

DRUK ROSZCZENIA

SPOSÓB ZGŁASZANIA SZKODY

ZAKRES UBEZPIECZENIA

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

INFORMACJA – TRYB SKŁADANIA REKLAMACJI

Wszystkie wpisy