„Szkolna aktywność fizyczna”

     Uczniowie klasy 1a wzięli udział w Konkursie pod hasłem „Szkolna aktywność fizyczna” organizowanym przez Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny oraz Akademię Wychowania Fizycznego im. J. Kukuczki w Katowicach prowadzonego w ramach projektu „Szkolna aktywność fizyczna”.

     Celem konkursu jest:

– promowanie i upowszechnianie programów szkolnej aktywności fizycznej opartych na wdrażaniu ćwiczeń śródlekcyjnych i międzylekcyjnych oraz promocja prozdrowotnej aktywności fizycznej wśród uczniów,

– wdrażanie działań zapobiegających zachowaniom sedentarnym, uczniowskiej nudzie, agresji słownej  i fizycznej oraz poprawiających bezpieczeństwo w szkole,

– promocja prozdrowotnej aktywności fizycznej wśród uczniów,

– integracja społeczności szkolnej.

     Kategoria w jakiej zaprezentowali się nasi pierwszoklasiści to „Ćwiczenia śródlekcyjne”. Zachęcamy do obejrzenia filmiku.

 

Wszystkie wpisy