Szkoła otwarta dla uczniów

     Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej od 18 maja 2020r. uruchomiliśmy w szkole szereg zajęć różnego typu dla uczniów naszej szkoły;

– od 18 maja br. w godz. od 7.00 do 15.00 dla najmłodszych uczniów klas I-III czynna jest świetlica szkolna, gdzie uczniowie korzystają za zgodą rodziców z zajęć opiekuńczo – wychowawczych. Są one przeznaczone dla dzieci, których rodzice ze względu na pracę zawodową nie mogą sprawować opieki nad dziećmi,

– także od 18 maja br. prowadzone są zajęcia rewalidacyjne dla grupy uczniów, których rodzice wyrazili na to zgodę,

– od 25 maja br. uruchomione zostały konsultacje z przedmiotów egzaminacyjnych dla uczniów klasy VIII. Konsultacje z  języka polskiego, matematyki i języka angielskiego mają na celu przygotowanie uczniów do zbliżających się egzaminów. Zajęcia odbywają się w wymiarze dwóch godzin lekcyjnych tygodniowo danego przedmiotu, według poniższego harmonogramu:

     Każdy WTOREK od 26 maja (j.polski i matematyka)

9.00- 10.30 (j.polski, matematyka , w podziale na grupy )

10.45 – 12.15 (j.polski, matematyka, w podziale na grupy) 

     Każdy CZWARTEK  od 28 maja (j angielski)

9.00 – 10.30  (grupa nr 1 według podziału stosowanego od początku roku szkolnego)

10.45 – 12.15 (grupa nr 2 według podziału stosowanego od początku roku szkolnego)

– od 1 czerwca br. wszyscy uczniowie klas IV – VIII będą mogli także uczestniczyć w konsultacjach ze wszystkich zajęć edukacyjnych, prowadzonych według załączonego harmonogramu i zgodnie z przyjętymi procedurami,

HARMONOGRAM KONSULTACJI DLA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ
(KLASY IV-VIII)
PROWADZONYCH W FORMIE STACJONARNEJ W SZKOLE.

     Udział uczniów we wszystkich w/w zajęciach ma charakter dobrowolny. Pobyt uczniów na terenie szkoły został poddany zaostrzonym wymogom sanitarnym i wytycznym Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Edukacji Narodowej. Ma to także swoje uzasadnienie w nadal się utrzymującym wysokim wskaźniku zachorowań na COVID-19 w województwie śląskim.

Wszystkie wpisy