Środki na „Laboratoria Przyszłości” dla Gminy Ślemień

Gmina Ślemień otrzymała środki w wysokości 84 000 zł w ramach programu pn. Laboratoria Przyszłości”.  Niniejszy program to rządowa inicjatywa finansowana z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Otrzymane wsparcie finansowe zostanie przeznaczone na stworzenie nowoczesnej szkoły, w której zajęcia będą prowadzone w sposób ciekawy, angażujący uczniów, sprzyjający odkrywaniu ich talentów i rozwijaniu zainteresowań oraz obycie się  nowymi technologiami. Pełen zakres wyposażenia możliwego do zakupienia z pozyskanych środków został ujęty w Katalogu wyposażenia. Katalog zawiera zarówno wyposażenie podstawowe (które będą musiały od 1 września 2022 roku mieć wszystkie szkoły podstawowe) jak i dodatkowe (dobierane swobodnie przez szkoły). Wyposażenie podstawowe to obowiązkowy sprzęt,  który musi zakupić szkoła. Jeżeli szkoła nie jest w posiadaniu wyposażenia podstawowego, to musi ponieść na nie środki w ramach wsparcia z programu „Laboratoria przyszłości”.

Do obowiązkowego wyposażenia podstawowego należą:

 • Drukarki 3D z akcesoriami (w tym aplikacjami, slicerami etc.),
 • Mikrokontrolery z sensorami, wzmacniaczami, płytkami prototypowymi i innymi akcesoriami,
 • Sprzęt do nagrań dla nauki prezentacji swoich osiągnięć (kamery, mikrofony, oświetlenie etc.),
 • Stacje lutownicze (do mikrokontrolerów).

Ponadto z katalogu wyposażenia dodatkowego szkoła zakupi m.in.:

 • Mobilną Majsterkownie do zajęć technicznych,
 • Stół warsztatowy,
 • Maszynę do szycia,
 • Zestawy kulinarne,
 • Robot wielofunkcyjny,
 • Wypalarkę i lutownicę do drewna,
 • Klocki konstrukcyjne,
 • Mikroskop

Organ prowadzący szkołę jest natomiast obowiązany do:

1)  zapewnienia instalacji, uruchomienia oraz zintegrowania zakupionego wyposażenia z infrastrukturą szkolną;

2)  zapewnienia technicznych szkoleń dla osób prowadzących zajęcia w szkole z wykorzystaniem wyposażenia zakupionego w ramach otrzymanego wsparcia w zakresie jego obsługi;
3)  spełnienia wytycznych w zakresie identyfikacji wizualnej związanej z oznaczeniem wyposażenia zakupionego w ramach otrzymanego wsparcia.

Zadaniem szkoły zaś ( po otrzymaniu w/w sprzętów i wyposażenia ) będzie:

– podjęcie działań dotyczących wykorzystywania wyposażenia zakupionego w ramach otrzymanego wsparcia polegających na:

1)  umożliwieniu realizacji zajęć z wykorzystaniem tego wyposażenia;

2)  wyznaczeniu przez dyrektora szkoły szkolnego koordynatora, którego zadaniem będzie popularyzacja wykorzystania tego wyposażenia oraz wsparcie osób prowadzących zajęcia w szkole w jego stosowaniu;

3)  uwzględnieniu podczas prowadzenia zajęć z wykorzystaniem tego wyposażenia treści programowych z zakresu doradztwa zawodowego dla szkoły podstawowej;

4)  dzieleniu się dobrymi praktykami oraz wymienianiu się wiedzą z innymi szkołami w zakresie wykorzystania tego wyposażenia;

5)  wykorzystywaniu tego wyposażenia w kolejnych co najmniej pięciu latach szkolnych, począwszy najpóźniej od roku szkolnego 2022/2023, podczas średnio co najmniej 3 godzin zajęć w każdym tygodniu nauki.

Wszystkie wpisy