Spotkanie pierwszoklasistów z policjantami

     W poniedziałek 11.09.2023 r. nasi pierwszoklasiści gościli Panów policjantów. Celem spotkania było przypomnienie zasad bezpieczeństwa
w drodze do szkoły. Przedstawione zostały podstawowe zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz ważna rola elementów odblaskowych. Uczniowie wspólnie ćwiczyli zapamiętanie numeru alarmowego 112 „Jedne usta, jeden nos, dwoje oczu.” Zaprezentowane zostały zasady, jakie należy stosować
w kontaktach z nieznajomymi oraz jak się zachować, gdy uczeń spotka błąkającego się psa. Pierwszoklasiści brali aktywny udział w zajęciach.
     Kolejnym punktem programu było wyjście z budynku szkoły na przejście dla pieszych, gdzie Pan policjant zatrzymał ruch i dokładnie poinstruował, jak prawidłowo przechodzić przez przejście dla pieszych oraz jak poruszać się po chodniku.
     Na zakończenie spotkania przy radiowozie zrobione zostały pamiątkowe zdjęcia, a dzieci otrzymały dyplomy i światełka odblaskowe.

Wszystkie wpisy