Rekolekcje Wielkopostne.

W dniach 28, 29 i 30 marca 2022r. odbywają się w naszej Parafii Rekolekcje Wielkopostne połączone z Misjami. Uczniowie naszej szkoły w dniach rekolekcji i w czasie zajęć lekcyjnych ( za wiedzą rodziców ) wezmą udział w nabożeństwach i Mszach rekolekcyjnych w Kościele Parafialnym w Ślemieniu. Zgodnie z przepisami oświatowymi uczniowie szkół mają prawo do 3 dni wolnych od nauki na tzw. wyznawanie praktyk religijnych.

W dniach rekolekcji dożywianie uczniów i poranne przywozy odbywają się bez zmian.

Odwozy uczniów we wszystkie dni rekolekcji realizowane będą w godzinach:

12.00 Las Przydawki klasy 5-8

12.30 Rozcięta Jasna Górka ( wszyscy)

12.55 Marcaki klasy 1-4

13.15 Las Przydawki klasy 1-4

13.45 Marcaki klasy 5-8

Świetlica szkoła będzie czynna w godz. 7.00-15.00

Wszystkie wpisy