Przeniesieni w czasie

    W dniu 15 września uczniowie klasy 3b uczestniczyli w wycieczce do Parku Etnograficznego „Etnopark” w Ślemieniu.

Głównym celem wycieczki było przybliżenie dzieciom dawnej wsi Beskidu Żywieckiego zapoznanie z jej architekturą, oraz z obrazem życia codziennego. Dzieci zwiedzały Etnopark z przewodnikiem i zobaczyły m.in. budynek szkoły z 1900r., dziewiętnastowieczny spichlerz, kompletną zagrodę chłopską z domem mieszkalnym z 1895r., na którym swoje piętno odcisnęły działania wojenne, kuźnię z początku dwudziestego wieku, chałpę bogatego chłopa z 1911r., urokliwą ”chałpę zielarki” , oraz małomiasteczkową aptekę. Podczas wycieczki dzieci wzięły też udział w warsztatach malarskich, gdzie pod okiem opiekunów zdobiły drewniane koniki. Piękne prace uczniowie chętnie zabrali na pamiątkę do domu. Na zakończenie wizyty w skansenie zmęczone ale pełne wrażeń dzieciaczki z apetytem zjadły kiełbaski z grilla.

Wszystkie wpisy