Przedłużenie ograniczenia działalności szkół do 3 stycznia 2021r.

     Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki, do 3 stycznia 2021r. zostało przedłużone ograniczenie działalności szkół.  Tym samym uczniowie wszystkich klas szkoły podstawowej nadal realizować będą kształcenie na odległość.

W szkole wdrożono platformę do nauki zdalnej Microsoft Offce 365, z wykorzystaniem której prowadzone są lekcje on-line.

W okresie zawieszenia zajęć stacjonarnych umożliwiamy uczniom klas ósmych konsultacje z przedmiotów egzaminacyjnych: j. polskiego, matematyki i j. angielskiego.

Dla uczniów klas I-III, których rodzice są bezpośrednio zaangażowani w walkę z pandemią COVID-19 lub ze względu na pracę zawodową nie mogą zapewnić swoim dzieciom opieki, funkcjonować będzie świetlica szkolna: w każdy roboczy dzień tygodnia od godz. 7.00 do godz. 15.00

W formie stacjonarnej, za zgodą rodzica uczniowie mogą uczestniczyć w zajęciach logopedycznych, rewalidacyjnych, zindywidualizowanej ścieżki kształcenia, korekcyjno-kompensacyjnych.

Szkoła na czas nauki zdalnej ma możliwość użyczenia uczniowi laptopa szkolnego. Dotyczy to rodzin wielodzietnych, znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej.

Aby umożliwić uczniom wypożyczenie lektur z biblioteki szkolnej, będzie ona czynna w każdy roboczy dzień tygodnia w godzinach od 7.30 do 11.30.

Wszystkie wpisy