Próba generalna – zaliczona!!!

    W dniach 14-16 marca br. uczniowie klas ósmych pisali próbny egzamin ósmoklasisty z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego. Głównym celem egzaminu było praktyczne wdrożenie uczniów klas ósmych w procedury organizowania i przeprowadzania egzaminu.

    Próbę można uznać za zaliczoną wzorowo, gdyż nasi uczniowie w pełnej gali z głowami pełnymi wiedzy przez trzy kolejne dni zaliczali egzaminy. Procedury poznane w praktyce, na wyniki próbnych egzaminów uczniowie oczekują z niecierpliwością. Właściwy egzamin zewnętrzny w dniach 24-26 maja więc teraz czas na utrwalanie materiału i szlifowanie wiedzy.

Wszystkie wpisy