Podziękowanie

   Dyrektor Szkoły Podstawowej pragnie wyrazić serdeczne podziękowania druhom Ochotniczej Straży Pożarnej w Koconiu za nieocenioną pomoc w usuwaniu grubej pokrywy śnieżnej z dachu budynku szkoły. Warstwa śniegu ze względu na swój  ciężar  zagrażała nie tylko konstrukcji dachowej ale także bezpieczeństwu osób przemieszczających się blisko ścian budynku szkoły; uczniów, rodziców, pracowników szkoły oraz mieszkańców uczęszczających do Gminnej Biblioteki Publicznej.

   Dziękujemy serdecznie Panu Andrzejowi Bąk – Radnemu Gminy Ślemień, Panu Markowi Bodzek, Panu Mateuszowi Bodzek i Panu Łukaszowi Łasińskiemu, którzy bez wahania odpowiedzieli na prośbę. Kolejny raz druhowie OSP Kocoń potwierdzili, że na strażaków zawsze można liczyć !

Wszystkie wpisy