Organizacja pracy szkoły od 18 stycznia br.

Po przerwie związanej z nauczaniem zdalnym, przerwą świąteczną i feriami od dzisiaj 18 stycznia 2021 r. uczniowie klas 1-3 wracają do nauki stacjonarnej.

Utrzymująca się sytuacja epidemiczna w naszym kraju powoduje, że uczniowie kl. 4-8 będą się uczyć zdalnie według dotychczasowych zasad, z wykorzystaniem platformy Microsoft Teams.

Po powrocie uczniów kl. I–III do szkoły nadal obowiązują procedury ograniczające ryzyko zarażenia się koronawirusem, opracowane w oparciu o wytyczne MEiN, MZ i GIS.

Zgodnie z zaleceniami GIS przebywanie rodziców i osób trzecich w pomieszczeniach szkoły jest ograniczone do niezbędnego minimum.

W zakresie funkcjonowania szkoły, informujemy, że:

– świetlica szkolna dla uczniów dowożonych do szkoły oraz uczniów, których rodzice ze względu na pracę zawodową nie mogą pełnić nad nimi opieki, będzie czynna w godz. 6.50 – 15.00,

– biblioteka szkolna czynna jest w każdy roboczy dzień tygodnia w godz. 7.30 – 13.00,

– stołówka szkolna dla uczniów korzystających z dożywiania wydaje posiłki na dotychczasowych zasadach, z uwzględnieniem reżimu sanitarnego,

– przywozy i odwozy realizowane są zgodnie wcześniej obowiązującym harmonogramem (z wyjątkiem niewielkich zmian, o których informowano rodziców poprzez dziennik elektroniczny)

We wszelkich sprawach prosimy Państwa Rodziców o kontakt przez dziennik elektroniczny lub telefonicznie na nr stacjonarny szkoły: 33 8654 352

Wszystkie wpisy