Organizacja Dnia Święta Komisji Edukacji Narodowej

W związku z obchodami dnia Komisji Edukacji Narodowej zmianie ulega organizacja pracy w szkole.

Przywozy w/g stałego harmonogramu.

Odwozy w/g planu:

   I odwóz
12:15 – Rozcięta
12:40 – Marcaki
13:00 – Las

   II odwóz
14:15 – Rozcięta
14:40 – Marcaki
15:00 – Las

     Dla uczniów najmłodszych, których rodzice ze względu na pracę zawodową nie mogą zapewnić im opieki

świetlica czynna od 6:45 – 15:00

 
Wszystkie wpisy