Organizacja dnia 2 września 2020r.

     W dniu 2 września br. w tutejszej szkole odbędzie się w każdej klasie Dzień z wychowawcą. Jest to dzień wolny od zajęć dydaktycznych ( lekcyjnych ). Wychowawcy klas omówią wszelkie sprawy organizacyjne związane z rozpoczęciem nowego roku szkolnego w nowej formule obostrzeń sanitarnych.

Poranne przywozy uczniów odbędą się według dotychczasowego harmonogramu:

6.50 – Las, Gilowice, Stary Dwór

7.25 – Kocoń Marcaki, Ośrodek Zdrowia

7.50 – Jasna Górka

8.20 – Las

Odwozy w tym dniu odbędą się według poniższego harmonogramu:

11.30 – Rozcięta

11.55 – Marcaki

12.35 – Las

13.05 – Marcaki

13.25 Rozcięta

13.50 – Las

W dniu 2 września 2020r. szkoła nie zapewnia dożywiania. Obiady wydawane będą od 3 września br. dla uczniów, których rodzice złożą deklarację korzystania z dożywiania.

Wszystkie wpisy