Organizacja dnia 2 i 3 stycznia 2020

 „Na podstawie Rozporządzenia MEN o organizacji roku szkolnego dni 2 i 3 stycznia 2020 (czwartek i piątek po Nowym Roku) są dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych. W szkole odbywać się będą jedynie zajęcia opiekuńczo-wychowawcze.

     Szkoła nie zapewnia w te dni dowożenia i dożywiania. Dla najmłodszych uczniów, których rodzice ze względu na pracę zawodową nie są w stanie zapewnić im opieki, w godz. 7.00 – 15.00 czynna będzie świetlica szkolna.

Serdecznie zapraszamy na zajęcia artystyczne i plastyczne.

Wszystkie wpisy