Organizacja dnia 1 września 2021r. – rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022

Drodzy Rodzice,

Drodzy Uczniowie,

w dniu 1 września br. odbędzie się w naszej szkole inauguracja roku szkolnego 2021/2022. Wszystkie klasy rozpoczynają naukę w trybie stacjonarnym. Mając jednak na uwadze pandemię koronawirusa oraz konieczność ograniczenia pobytu dużej grupy osób w szkole w tym samym czasie, uroczystość będzie pod względem organizacyjnym przeprowadzona bez wspólnej uroczystości w sali gimnastycznej.

Plan dnia:

Poranne przywozy uczniów odbędą się według obowiązującego harmonogramu:

     6.50 – Las, Gilowice Rozcięta, Stary Dwór

     7.25 – Kocoń Marcaki, Ośrodek Zdrowia

     7.50 – Jasna Górka

     8.20 – Las

Godz. 8.00 – Msza Św. w Kościele Parafialnym w Ślemieniu

Godz. 9.00 – sala gimnastyczna- inauguracja roku szkolnego połączona ze ślubowaniem uczniów klas I z udziałem ich rodziców ( bez udziału uczniów pozostałych klas). Prosimy o korzystanie z wejścia do sali gimnastycznej bezpośrednio z placu apelowego. Bezpośrednio po ślubowaniu zapraszamy rodziców uczniów klas I na spotkanie organizacyjne.

Uczniowie klas od II do VIII – spotkania z wychowawcami w klasach

Odwozy uczniów według harmonogramu:

    10.00 Gilowice Rozcięta, Jasna Górka

    10.25 Kocoń Marcaki

    10.45 Las Przydawki

  Przypominamy iż nadal obowiązują wytyczne sanitarne dlatego bardzo prosimy aby wszystkie osoby wchodzące do szkoły posiadały nakrycie nosa i ust oraz obowiązkowo zdezynfekowały dłonie – przy wejściu głównym do szkoły są przygotowane stanowiska do dezynfekcji.

Wszystkie wpisy