Organizacja dnia 1 września 2020 – rozpoczęcie nowego roku szkolnego

Drodzy rodzice,

Drodzy uczniowie,

w dniu 1 września br. odbędzie się w naszej szkole inauguracja roku szkolnego 2020/2021. Mając na uwadze pandemię koronawirusa oraz konieczność ograniczenia pobytu dużej grupy osób w szkole w tym samym czasie, tegoroczna uroczystość będzie pod względem organizacyjnym przeprowadzona na innych zasadach niż w poprzednich latach.

   Wspólna uroczystości na sali gimnastycznej nie jest możliwa, a jedynie rozłożone w ciągu całego dnia spotkania z wychowawcami w klasach, według poniższego harmonogramu:

8.00 – 8.45 – klasy 8

8.30 – 9.15 – klasy 7

9.00 – 9.45 – klasy 6

10.00 przerwa przeznaczona na udział we Mszy Św. w Kościele Parafialnym w Ślemieniu o godz. 10.00, z okazji rozpoczęcia roku szkolnego

11.00 – 11.45 – klasa 5

11.30 – 12.15 – klasy 4

12.00 – 12.45 klasy 3

12.30 13.15  – klasy 2

13.00 – 13.45  klasy 1

   Niestety nie będzie możliwości wejścia do szkoły uczniów i rodziców poza w/w godzinami wyznaczonymi dla poszczególnych klas więc bardzo proszę o zastosowanie się do przyjętego harmonogramu.

   W dniu rozpoczęcia roku szkolnego do budynku szkoły, w danym przedziale czasowym będą miały wstęp jedynie uczniowie i rodzice uczniów w/w klas. Ze względów bezpieczeństwa każdemu uczniowi i rodzicowi wchodzącemu do budynku szkoły dokonamy pomiaru temperatury. W dokumentacji szkoły pozostają zgody podpisane przez rodziców w czerwcu br. nie ma więc potrzeby ponownego ich składania.

   Bardzo prosimy aby wszystkie osoby wchodzące do szkoły posiadały nakrycie nosa i ust oraz obowiązkowo zdezynfekowały dłonie – przy wejściu głównym do szkoły są przygotowane stanowiska do dezynfekcji. Wejście do szkoły odbywać się będzie wejściem głównym, a wyjście z budynku przez drzwi w części byłego gimnazjum.

   Ze względu na różne pory spotkań z wychowawcami szkoła nie zapewnia w dniu 1 września br, dowozów i odwozów autobusem szkolnym.

   W razie dodatkowych pytań proszę o kontakt mailowy, telefoniczny lub przez e-dziennik.

Edyta Gołek

Wszystkie wpisy