Ogólnopolski Program Edukacyjny „Trzymaj Formę”.

   Kolejny już raz nasza szkoła brała aktywny udział w Programie pt. „Trzymaj Formę”. W ramach tego ogólnopolskiego programu realizowane były działania edukacyjne kształtujące właściwe nawyki żywieniowe i upowszechniające informacje o korzyściach płynących ze spożywania owoców i warzyw. Program stwarza również szansę na zachęcenie młodych ludzi do próbowania nowych form aktywności, budowania trwałych nawyków  w zakresie aktywności fizycznej, które przyczynią się do dobrego stanu zdrowia i samopoczucia. W ramach  podjętych przez nas działań,  w dniu 08 czerwca uczniowie klasy V–tej i klas VI–tych brali udział w Dniu Zdrowia. Najpierw obejrzeli film promujący zbilansowaną dietę oraz zachęcający do aktywności fizycznej na świeżym powietrzu. Następnie poszczególne klasy, podzielone na zespoły brały udział w różnorodnych formach aktywności intelektualnej oraz ruchowej , które to obejmowały następujące zadania:

– test wiedzy o zdrowym odżywianiu,

– wykonanie plakatu na temat zdrowego odżywiania i aktywności fizycznej,

– przyrządzenie sałatki owocowej dla całej klasy,

– rywalizację sportową na boisku szkolnym.

   Dzięki temu, iż uczniowie powrócili do nauki w trybie stacjonarnym, mogli przypomnieć sobie jakiej radości dostarcza wspólne spędzanie czasu, jak ważna dla naszego zdrowia jest aktywność fizyczna, oraz jak ważna jest odpowiednia dieta, która zapewni im siłę i zdrowie.

Wszystkie wpisy