Ogólnopolski Program Edukacyjny „Trzymaj Formę”

     Jak co roku, nasi uczniowie realizowali Program pt. „Trzymaj Formę”, którego celem jest propagowanie zdrowego stylu życia poprzez zbilansowane odżywianie połączone z regularną aktywnością fizyczną. W ramach tego ogólnopolskiego programu realizowane były działania edukacyjne kształtujące właściwe nawyki żywieniowe i upowszechniające informacje o korzyściach płynących ze spożywania owoców i warzyw. Zachęcaliśmy też młodych ludzi do próbowania nowych form aktywności oraz budowania trwałych nawyków w zakresie aktywności fizycznej, które przyczynią się do dobrego stanu zdrowia i samopoczucia. W ramach podjętych przez nas działań, w dniu 18 maja uczniowie klas V–tych obejrzeli film promujący zbilansowaną dietę oraz zachęcający do aktywności fizycznej na świeżym powietrzu. Następnie nasi wychowankowie podzielili się na zespoły i brali udział w różnorodnych formach aktywności intelektualnej, ruchowej i twórczej:

– rozwiązywali test wiedzy o zdrowym odżywianiu,

– wykonywali plakat na temat zdrowego odżywiania i aktywności fizycznej,

– przyrządzali sałatkę owocową dla całej klasy,

– współzawodniczyli w różnego rodzaju wyzwaniach sportowych.

     W świecie, w którym coraz więcej przebywamy w rzeczywistości wirtualnej, spędzamy zbyt wiele czasu w pozycji siedzącej – w szkole, w pracy, przed telewizorem i komputerem, wspólna aktywność fizyczna może być wspaniałym pomysłem na spędzanie czasu dla całej rodziny. Program „Trzymaj Formę!” przypomina o korzyściach płynących z regularnej aktywności oraz uczy prawidłowego czyli zróżnicowanego i zbilansowanego sposobu odżywiania się dzieci i młodzieży ze szczególnym uwzględnieniem odpowiedzialności indywidualnej za zdrowie.

Wszystkie wpisy