OGŁOSZENIE

         Dyrektor  Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Ślemieniu informuje, że w dniach od 2 marca 2020 r. do 27 marca 2020 r. można dokonać zapisów dziecka do klasy I Szkoły Podstawowej.

         Powyższy termin dotyczy dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły tj. w miejscowościach Ślemień, Kocoń i Las, a także spoza obwodu.

         Aby dokonać zgłoszenia, rodzic lub prawny opiekun dziecka winien zgłosić się w sekretariacie Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Ślemieniu, ul. Szkolna 1, w godzinach od 700 do 1430 wraz z niżej wymienionymi dokumentami:

  • Odpis aktu urodzenia dziecka,
  • 1 zdjęcie dziecka – legitymacyjne
  • Nr PESEL dziecka,
  • Dokument potwierdzający adres zamieszkania dziecka i rodziców,
  • Adresy poczty elektronicznej rodziców o ile ją posiadają oraz numery telefonów matki i ojca.

DOKUMENTY DO POBRANIA w sekretariacie Szkoły Podstawowej w Ślemieniu i w Przedszkolu Publicznym w Ślemieniu.

  • Zgłoszenie dziecka do klasy I Szkoły Podstawowej – (wypełniają rodzice dziecka zamieszkałego w obwodzie szkoły),

załącznik

  • Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy I Szkoły Podstawowej – (wypełniają rodzice dziecka zamieszkałego poza obwodem szkoły).

załącznik 1

załącznik 2

Wszystkie wpisy