Mała książka – wielki człowiek

Cieszymy się bardzo, że w tym roku szkolnym po raz pierwszy Instytut Książki zainicjował w całej Polsce we wszystkich szkołach projekt połączony z Ogólnopolską Kampanią Społeczną „Mała książka – wielki człowiek”. Celem tego projektu jest przypominanie rodzicom i opiekunom jakie korzyści daje wspólne rodzinne czytanie już od pierwszych miesięcy życia dziecka. Wspólna lektura może stać się nie tylko wielką przyjemnością, ale przede wszystkim wspaniałą okazją do budowania bliskości oraz silnych i trwałych więzi rodzinnych.

Już w roku 2017 program ten obejmował nowo narodzone dzieci. Na oddziałach położniczych rodzicom rozdawane były Wyprawki Czytelnicze. Rok później w 2018 roku program obejmował dzieci w wieku przedszkolnym oraz ich rodziców.

W tym roku szkolnym kampanię przygotowano z myślą o dzieciach rozpoczynających edukację w szkole podstawowej i stawiających swoje pierwsze kroki w nauce czytania.

W skład Wyprawki Czytelniczej wchodzą:

  • Pierwsze abecadło” – antologia tekstów polskich autorów dziecięcych, m.in. Musierowicz, Onichimowskiej, Fredry , Twardowskiego i innych,

  • Książką połączeni, czyli uczymy się czytać razem” – broszura, która jest poradnikiem dla rodziców podpowiadającym, jak wspierać dziecko w nauce czytania, a także zbiorem pomysłów na zabawy z tekstami z książki.

  • Kreatywny alfabet – plakat z literami do wycinania, który ma wspomóc naukę alfabetu i czytania.

     

Kampania społeczna „Mała książka – wielki człowiek” została dofinansowana przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

Wyprawka Czytelnicza będzie wręczona uczniom klas pierwszych

po ich powrocie do szkoły.

 

Ewa Kastelik

Wszystkie wpisy