Lekcje o atomie

    Atom – tak mała część pierwiastka, a drzemią w nim ogromne możliwości. Sporo wiedzy na ten temat mogli usłyszeć uczniowie klas 7 i klasy 8 podczas zajęć pt. „Lekcja o atomie”. Program, w ramach którego prowadzone są zajęcia jest organizowany i finansowany przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Jego głównym założeniem jest popularyzacja wiedzy z zakresu szeroko pojętej energetyki jądrowej, również w kontekście zmian klimatu, oraz zagadnienia promieniotwórczości. Każda z lekcji składała się z prezentacji multimedialnej oraz krótkiego pokazu doświadczalnego z użyciem przedmiotów i substancji codziennego użytku, które również emitują promieniowanie (sól kuchenna, szkło). Uczniowie za pomocą licznika Geigera-Mullera mogli dokonać pomiaru promieniowania. Tematyka lekcji obejmowała także zagadnienia takie, jak: energia i jej znaczenie dla współczesnego społeczeństwa,  źródła energii, energetyka jądrowa,  bezpieczeństwo elektrowni jądrowej oraz pokojowe wykorzystanie energii jądrowej w medycynie nuklearnej. Lekcje prowadziła mgr inż. Anna Kawalec z Katedry Zrównoważonego Rozwoju Energetycznego, Wydziału Energetyki i Paliw Akademii Górniczo-Hutniczej im. S. Staszica w Krakowie.

Wszystkie wpisy