Laptopy dla uczniów

     Wójt Gminy Ślemień Pan Jarosław Krzak pozyskał  środki finansowe w wysokości 44 700 zł z przeznaczeniem na zakup laptopów dla uczniów, którym zdalna nauka sprawia trudności z powodu braku odpowiedniego sprzętu. Zakupu dokonano w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1. 1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotyczącą realizacji projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego. Aby zapewnić laptopy jak największej liczbie uczniów zakupiono sprzęt polizingowy, podobnie jak w wielu innych Gminach. Za otrzymaną kwotę udało się pozyskać 30 laptopów wraz z nowymi torbami do ich przenoszenia i myszkami bezprzewodowymi. Sprzęt przekazano do rodzin, w których często kilkoro dzieci uczy się zdalnie. Po zakończeniu nauki „na odległość”  laptopy wrócą do szkoły aby wspomagać nauczanie przy zastosowaniu technik ICT. Mamy nadzieję, że dodatkowe laptopy znacznie ułatwią uczniom zdalną naukę!

Wszystkie wpisy