„Wiwat maj, trzeci maj, dla Polaków błogi raj”

Uczniowie naszej szkoły pragnęli uczcić tak ważne dla nas Polaków Święto Trzeciego Maja. Świętowanie tej rocznicy jest umacnianiem niepodległości Rzeczpospolitej, podkreśleniem naszego patriotyzmu i dumy z przeszłości naszego kraju.

I dlatego w dniu 29.04 Samorząd Uczniowski zaprosił całą społeczność naszej szkoły do uczczenia Święta Trzeciego Maja.

Uczniowie klas od I do VIII ubrali się tego dnia bardzo elegancko i o godzinie 11.00 dzięki sprzyjającej pogodzie, wszyscy wspólnie na boisku szkolnym odśpiewaliśmy hymn- Mazurek Dąbrowskiego.

Zapraszamy do fotorelacji. Samorząd Uczniowski

    3 Maja Polska i Polacy na całym świecie obchodzą święto narodowe upamiętniające przyjęcie w 1791 r. pierwszej w Europie i drugiej na świecie spisanej konstytucji.

    W naszej szkole również zostało upamiętnione to święto. Uczniowie przygotowali gazetki klasowe i szkolne, tworzyli kolaże, prace plastyczne. Na zajęciach lekcyjnych prezentowane były pokazy multimedialne, filmy edukacyjne, uczniowie śpiewali pieśni patriotyczne. Wszystkie podjęte działania w atrakcyjny sposób przybliżyły zagadnienia z historii Polski oraz nasze narodowe symbole.

Ojczyzna jest dobrem wspólnym wszystkich
obywateli i jako taka, jest też wielkim obowiązkiem.
Jan Paweł II, Pamięć i tożsamość

Wszystkie wpisy