KONKURSY CZYTELNICZE W KLASACH III

     Biblioteka szkolna wraz z wychowawcą klasy zorganizowała 4 lutego dla klasy IIIa Konkurs Czytelniczy pt. “Czy znasz książkę Czesława Centkiewicza pt. “Anaruk, chłopiec z Grenlandii ?”.

Po podliczeniu punktacji komisja konkursowa ogłosiła werdykt. Laureatami konkursu zostali:

  • Anna Jurczak
  • Joanna Górna
  • Tomasz Walczyk

     19 lutego 2020r. odbył się konkurs czytelniczy w klasie III b „Kubuś Puchatek i jego przyjaciele”. Uczniowie rozwiązywali test, który sprawdzał znajomość treści lektury. Po podliczeniu punktów uczniowie zajęli następujące miejsca:

I miejsce – Barbara Pilsyk i Igor Pyclik

II miejsce – Piotr Pilarczyk

III miejsce – Maja Małysiak

     Celem konkursów było: wzmocnienie motywacji czytania, promocji czytelnictwa , działań biblioteki szkolnej oraz rozbudzenie pasji czytelniczych wśród uczniów i zamiłowania do literatury. Wszyscy uczniowie wykazali się doskonałą znajomością lektury. Rywalizacja była zacięta do samego końca. Najlepsi uczestnicy otrzymali nagrody książkowe i dyplomy z rąk Pani Dyrektor. Gratulujemy i zachęcamy do udziału w konkursach organizowanych przez bibliotekę szkolną.

     Organizowane konkursy stanowią formę kontaktu z książką wzbudzającą niezwykłe emocje. Bazują one bowiem na naturalnej potrzebie współzawodnictwa. Dziecko przystępując do konkursu czytelniczego ma okazję wykazać się wiedzą i korzystnie zaprezentować na tle grupy swoimi wiadomościami z zakresu danej lektury.

Wszystkie wpisy