Edukacja z wojskiem

     Edukacja z wojskiem” – to program edukacyjno-obronny, przygotowany i realizowany we współdziałaniu Ministerstwa Edukacji Narodowej i Ministerstwa Obrony Narodowej. Polega na przeprowadzeniu przez żołnierzy Wojska Polskiego specjalnie przygotowanych szkoleń w polskich szkołach podstawowych i ponadpodstawowych. Jego głównym celem i założeniem jest podniesienie świadomości dzieci i młodzieży w obszarze bezpieczeństwa i obronności oraz kształtowanie podstawowych nawyków i umiejętności z zakresu obrony i ochrony ludności oraz zachowania w sytuacjach kryzysowych. To odpowiedź na współczesne potrzeby, wyzwania oraz zagrożenia związane z bezpieczeństwem. Trzy lekcyjne szkolenia łączą teorię i praktykę. Zawierają treści z pogranicza: wojskowości, obronności, bezpieczeństwa, pomocy medycznej oraz obrony cywilnej. Nasi uczniowie w trakcie zajęć zapoznali się m. in. z zasadami alarmowania, sposobami szukania i wzywania pomocy, podstawami ewakuacji i schronienia oraz nawykami udzielania pomocy. Ich nadrzędnym założeniem było przekazanie wiedzy i umiejętności w sposób ciekawy, praktyczny, dostosowany do wieku i przyjazny. Serdecznie dziękujemy żołnierzom 133 Batalionu Lekkiej Piechoty z Cieszyna: sierż. Aleksandrowi Tomaszek, st.kpr. Wiesławowi Zyzańskiemu i st. szer. Patrykowi Pezda !

Wszystkie wpisy