Dzień Bezpiecznego Internetu

     Dzień Bezpiecznego Internetu to wydarzenie, które ma na celu przede wszystkim inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych, zaznajomienie rodziców, nauczycieli i wychowawców z problematyką bezpieczeństwa online oraz promocję pozytywnego wykorzystania Internetu. W ramach obchodów DBI 2023 uczniowie naszej szkoły wzięli udział w specjalnie przygotowanej prelekcji na temat bezpiecznego korzystania z zasobów Internetu oraz cyberprzemocy. Zorganizowaliśmy konkurs plastyczny, w ramach którego uczniowie klas starszych wykonali plakaty dotyczące bezpieczeństwa w Sieci. Najciekawsze prace umieściliśmy w holu naszej szkoły i świetlicy szkolnej. Na lekcjach informatyki i lekcjach wychowawczych przeprowadzone zostały zajęcia edukacyjne w oparciu o materiały przygotowane przez organizatora. 

     Z okazji obchodów DBI 2023 organizatorzy przygotowali cały kalendarz wydarzeń. Uczestnicy obchodów mogą wybierać z szerokiej gamy webinarów, spektakli oraz lekcji online. Nasi uczniowie oraz nauczyciele w lutym i marcu wezmą udział w w/w formach doskonalenia.  Popularyzacja Internetu w zdecydowany sposób przyczyniła się do zmiany aktywności współczesnego człowieka. Wirtualne środowisko w jednakowym stopniu zaczęło wkraczać w ważne obszary funkcjonowania ludzi, a przede wszystkim dzieci i młodzieży. W związku z tym niezmiernie ważne staje się dotrzymywanie kroku nowym technologiom i zagrożeniom, które są z nimi związane. Staramy się na bieżąco podejmować działania mające na celu ochronę dzieci i młodzieży przed zagrożeniami bezpieczeństwa w Sieci oraz pomagać tym, którzy doświadczyli niebezpiecznych sytuacji online.

mgr Katarzyna Kastelik
mgr Marta Piotrowska
mgr Wioletta Firlej

Plakat – konkurs dotyczący bezpieczeństwa w sieci

Wszystkie wpisy