Deustch Plus

Nasza szkoła dołączyła do ogólnopolskiego projektu Deutsch Plus!, którego inicjatorem jest Goethe – Institut w Warszawie. Jesteśmy jedną z dwustu szkół angażujących się w nauczanie języka niemieckiego jako języka obcego w szkołach. Celem szeregu działań w projekcie jest propagowanie języka niemieckiego i kultury Niemiec. W ramach projektu zaplanowano liczne aktywności dla uczniów wspierające naukę języka oraz wymianę informacji między dyrektorami, gronem pedagogicznym i uczniami z zrzeszonych szkół. Projekt objęła patronatem Ambasada Niemiec w Polsce.

Wszystkie wpisy