Ćwiczenia ewakuacyjne

    17 czerwca br. o godz. 9.00 w budynku szkoły wybuchł fikcyjny pożar! Zgodnie z instrukcją PPOŻ obowiązującą w szkole zarządzono ewakuację wszystkich uczniów, nauczycieli i pracowników powiadamiając także Państwową Powiatowa Staż Pożarną w Żywcu. Na pomoc w gaszeniu źródła ognia i ratowaniu poszkodowanych przybyły wszystkie jednostki straży pożarnych z terenu Gminy, które po zakończeniu ćwiczeń zaprezentowały uczniom sposoby udzielania I pomocy przedmedycznej oraz wyposażenie wozów bojowych, które  wzbudziło ogromne zainteresowanie naszych uczniów!. Dyrektor Szkoły składa serdeczne podziękowania: Komendantowi Gminnemu Mirosławowi Pęcikiewicz, Prezesowi OSP w Ślemieniu P. Bronisławowi Sroka, Prezesowi OSP w Lasie P. Mirosławowi Winiarskiemu, Prezesowi OSP w Koconiu P. Zenonowi Kijas oraz wszystkim strażakom za nieocenioną pomoc w przeprowadzeniu ćwiczeń ewakuacyjnych!

Wszystkie wpisy