Boiska sportowe otwarte!!! – 1 lipca 2020 r.

     Z dniem 1 lipca br. „Orlik” oraz boisko z nawierzchnią poliuretanową przy Szkole Podstawowej zostają udostępnione do użytku dla mieszkańców.
Plac zabaw dla najmłodszych mieszczący się na terenie Szkoły Podstawowej ze względów sanitarnych nadal pozostaje zamknięty (na terenie Gminy otwarty zostaje plac zabaw na boisku sportowym LKS „Smrek”).

     W załączniku informacja Wójta Gminy dotycząca korzystania z boisk sportowych, siłowni zewnętrznych i placów zabaw.

Informacja dotycząca korzystania z boisk sportowych, siłowni i placów zabaw

Wszystkie wpisy