„Bieg po zdrowie”2020

„Bieg po zdrowie” to program antytytoniowej edukacji zdrowotnej opracowany w Głównym Inspektoracie Sanitarnym we współpracy z ekspertami.

     Grupa, do której skierowany jest program, to dzieci w IV klasie szkoły podstawowej.

Główne cele programu:

  • opóźnienie lub zapobiegnięcie inicjacji tytoniowej wśród dzieci i młodzieży,
  • pokazanie atrakcyjności życia w środowisku wolnym od dymu tytoniowego,
  • zwiększanie wiedzy i umiejętności uczniów na temat zdrowia w kontekście szkodliwości palenia papierosów.

     Zajęcia w programie „Bieg po zdrowie” realizowane są za pomocą bardzo zróżnicowanych metod aktywizujących, które dostosowano do wieku odbiorców.  Podstawą zajęć jest stymulowanie kreatywności i aktywności. Bohaterami łączącymi treści poszczególnych spotkań jest dwoje uczniów czwartej klasy szkoły podstawowej, Natalia i Kuba. Wydarzenia z ich życia są tłem poruszanych tematów.

Podczas cyklu zajęć dzieci:

  • dyskutują
  • wymieniają doświadczenia, spostrzeżenia, refleksje i pomysły,
  • przeprowadzają wywiady z osobami niepalącymi,
  • liczą koszty palenia papierosów,
  • pracują w grupach przy tworzeniu antyreklamy dla papierosów,
  • tworzą komiks z bohaterami programu.

     Dzieci chętnie i aktywnie uczestniczą w zajęciach, mocno zaangażowały się również w prace domowe.

     Zdobytą wiedzę i umiejętności uczniowie będą mogli stosować w codziennym życiu. Program jest skierowany także do rodziców i opiekunów uczniów, gdyż zwiększa to skuteczność programów profilaktycznych.

Wszystkie wpisy