Akademia Bezpiecznego Puchatka

     Akademia Bezpiecznego Puchatka jest to program edukacyjny skierowany do uczniów klas pierwszych szkół podstawowych w całej Polsce, którego Patronem Honorowym  jest Komendant Główny Policji oraz Kuratoria oświaty.

     Głównym założeniem i celem akcji jest edukacja i poprawa bezpieczeństwa dzieci, które rozpoczynają naukę w szkole oraz wspieranie ich rozwoju. Program zwraca uwagę na potencjalne zagrożenia, uświadamia dzieciom skutki niebezpiecznych zachowań w domu, szkole, na drodze, na wycieczce, na wakacjach, feriach zimowych a także w Internecie. Dzięki materiałom edukacyjnym przygotowanym przez organizatora opierającym się na  korzystaniu z różnorodnych technik efektywnego uczenia się, dzieci poznają  zasady bezpiecznej zabawy wraz sytuacjami, które mogą być dla nich niebezpieczne, uczą się podstawowych zasad ruchu drogowego, schematu udzielania pierwszej pomocy oraz prawidłowego reagowania w przypadku zagrożeń. Po przeprowadzonych zajęciach uczniowie biorą udział w Teście Bezpieczeństwa, który weryfikuje ich wiedzę zdobytą na lekcjach.

Wszystkie wpisy