2023 Rokiem Mikołaja Kopernika

    Senat RP przyjął uchwałę ustanawiającą 2023 Rokiem Mikołaja Kopernika. Datę powiązano z rocznicą pięćset pięćdziesiątych urodzin i czterysta osiemdziesiątą rocznicą śmierci Mikołaja Kopernika.

    Mikołaj Kopernik był astronomem. Wstrzymał Słońce, ruszył Ziemię – stworzył rzeczywisty model Układu Słonecznego. To wie każdy. Tymczasem Kopernik miał szerokie zainteresowania, podobnie jak inni renesansowi uczeni. Zajmował się medycyną, matematyką, prawem, kartografią, dyplomacją, filologią, a nawet strategią wojskową. Kierowała nim ciekawość, a odwaga myślenia i wytrwałość w dążeniu do prawdy pomagały w dokonywaniu ważnych odkryć. Takie podejście do poznawania zjawisk jest nam szczególnie bliskie. Aby przybliżyć uczniom sylwetkę tego wybitnego polskiego uczonego uczniowie klas ósmych naszej szkoły przygotowali referaty na temat Mikołaja Kopernika, jego przełomowego odkrycia oraz na temat naszego Układu Słonecznego i ciekawostek z nim związanych. Zebrane prace uczniów cechuje wysoki poziom merytoryczny, a także plastyczny!

Wszystkie wpisy