„Wyśpiewać dziś chcemy Wam życzenia”

Lat temu trzysta bez mała
Polska nam nierządem stała.
Ciągłe kłótnie, swary, waśnie
Tak to u nas było właśnie.
Każdy szlachcic na zagrodzie
Chciał się równać wojewodzie,
A prywata, veto, spory
Sprowadziły nam rozbiory.
 A do tego w populacji
Brakowało … EDUKACJI !!!
Władcą naszej pięknej Polski
Był naówczas Poniatowski
Król Staś poczuł wielką misję
I wymyślił nam… KOMISJĘ ☺

 

     Komisja Edukacji Narodowej była pierwszą w Polsce, a zarazem i w całej Europie władzą oświatową o charakterze współczesnego ministerstwa oświaty publicznej.  Została powołana głównie dlatego, że do 1773 edukacja podstawowa i średnia były w Rzeczypospolitej organizowane przez zakon jezuitów. Od samego początku faktycznymi pracownikami Komisji była grupa uczonych i artystów skupiona wokół Hugona Kołłątaja, który nadawał cały czas ogólny kierunek jej działaniom. Hugo Kołłątaj z ramienia KEN przeprowadził w latach 1777 – 1780 reformę Akademii Krakowskiej.

     W tym roku szkolnym po raz pierwszy od dwóch lat znów mogliśmy wszyscy spotkać się na sali gimnastycznej, aby wspólnie uczestniczyć w akademii, którą przygotowały tym razem klasy 6ab wraz z wychowawcami.

     14 października to dzień, kiedy można podziękować wszystkim pracownikom szkoły, co też uczniowie uczynili w trakcie Koncertu Życzeń – piosenką, układem tanecznym (Jezioro Łabędzie, hip-hop, taniec z krzesełkami) czy też dobrym słowem i własnoręcznie przygotowanymi kwiatami.

Na koniec życzenia złożyli również uczniowie z klas 8 wcielając się w poszczególnych  nauczycieli.

Wszystkie wpisy