Wręczenie nagród

     5 kwietnia br. w sali gimnastycznej naszej szkoły, przy udziale Wójta Gminy Ślemień Pana Jarosława Krzak oraz Prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej w Ślemieniu Pana Bronisława Sroka, wręczono nagrody i pamiątkowe dyplomy uczniom, którzy w tegorocznym Konkursie Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom” uzyskali wysokie lokaty.

Serdecznie gratulujemy uczniom dużego zasobu wiedzy pożarniczej, a Panu Wójtowi za ufundowanie atrakcyjnych nagród!

     Korzystając z okazji uczniom klas II wręczono dyplomy, wyróżnienia i nagrody za udział i osiągnięcie wysokich wyników w Szkolnym Konkursie Matematycznym przygotowanym przez Panią Beatę Gach i Panią Urszulę Habowską. Bardzo cieszy nas fakt, iż już od najmłodszych lat uczniowie wykazują zdolności i zainteresowanie „królową nauk” – matematyką, wierząc, że będą je nadal rozwijać!

Wręczenie nagród w Konkursie Wiedzy Pożarniczej

Wręczenie nagród w Szkolnym Konkursie Matematycznym

I miejsce
Gabriela Kusiak
II miejsce
Marek Ligięza
III miejsce
Błżej Górny
Bartosz Siwiec
Wyróżnienie
Ewa Kuźlik

Wszystkim sedecznie gratulujemy!!!

Wszystkie wpisy