W naszej szkole powstanie nowoczesna EKOPRACOWNIA!!!

     Dnia 5 czerwca br. na Zamku w Ogrodzieńcu Wójt Gminy Ślemień Pan Jarosław Krzak oraz Panie Monika Feruga i Monika Harężlak z rąk zarządu WFOŚiGW w Katowicach otrzymali pamiątkowy dyplom oraz czek na kwotę 47 991,51 zł na utworzenie w naszej szkole nowoczesnej Ekopracowni.

W maju br. nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu Edycja 2023 na utworzenie „Zielonej Pracowni” w szkołach i placówkach oświatowych. Nasza szkoła aplikowała w/w/ konkursie uzyskując akceptację komisji konkursowej. Bardzo miło nam poinformować, iż w okresie wakacyjnym jedna z sal lekcyjnych naszej szkoły zostanie całkowicie wyremontowana i wyposażona w nowoczesne pomoce dydaktyczne do nauki biologii, geografii i przyrody.

Całkowity koszt utworzenia Szkolnej Ekopracowni pod nazwą „BIOGEOZAKRĘCENI – poznajemy, działamy, zmieniamy” wynosi 77 792,15 zł. (źródła finansowania: 47 991,51 WFOŚiGW, 12.000 Rada Rodziców SP, pozostała kwota budżet szkoły)

Ekopracownia zapewne będzie dla uczniów „ Zieloną wyspą” w szkole, a nauka przedmiotów przyrodniczych stanie się bardziej atrakcyjna. Mamy nadzieję, iż dostęp do nowoczesnych pomocy dydaktycznych zainspiruje uczniów do głębszego poznawania tajników przyrody.

Wszystkie wpisy