Uroczyste otwarcie „Zielonej Pracowni” w naszej szkole.

    Dnia 9 października br. w naszej szkole odbyło się uroczyste otwarcie „Zielonej Pracowni”, która została utworzona dzięki pozyskaniu środków z WFOŚiGW w Katowicach w kwocie 47 991,51 zł, wsparciu przez Radę Rodziców w wysokości 12 000 zł oraz budżetowi szkoły). Całkowity koszt powstania tzw. „Zielonej Wyspy” wyniósł 77 792,15 zł.

Na uroczyste otwarcie przybyli: Pan Grzegorz Puda – Minister Funduszy i Polityki Regionalnej. Pani Ilona Włoch – wizytator Delegatury Kuratorium w Bielsku Białej, Pan Jarosław Krzak – Wójt Gminy Ślemień, Pan Maciej Pokusa – Radny Rady Powiatu Żywieckiego, Pani Małgorzata Myśliwiec – Skarbnik Gminy Ślemień, Pani Krystyna Szczelina – Dyrektor Przedszkola Publicznego w Ślemieniu, Dyrektorzy sąsiednich szkół Pani Anna Satława oraz Pani Barbara Wnętrzak Przewodnicząca Rady Rodziców Pani Katarzyna Bąk, Zastępca Przewodniczącej Rady Rodziców Pani Kamila Krzak, przedstawiciele Urzędu Gmin w Ślemieniu,.

Po oficjalnym powitaniu zaproszonych gości przez Dyrektora szkoły, uczniowie zademonstrowali piękny pokaz mody ekologicznej „Waste fashion show”, gdzie zaprezentowana kolekcja wzbudziła zachwyt wśród publiczności. Po części artystycznej nastąpiło oficjalne przecięcie wstęgi przez Ministra Grzegorza Pudę, Wójta Gminy Ślemień Jarosława Krzaka, Dyrektora Szkoły Edytę Gołek.

Kolejnym punktem było obejrzenie prezentacji multimedialnej z całego cyklu tworzenia pracowni biologiczno – geograficznej oraz zademonstrowanie przez uczniów pomocy dydaktycznych zakupionych w ramach projektu „Zielona Pracownia 2023”.

Uczniowie z wielkim zaangażowaniem prezentowali w formie pokazów i doświadczeń swoje wiadomości i umiejętności z zakresu nauk przyrodniczych.

Mamy nadzieję, że nazwa projektu „Biogeozakręceni – poznajemy, działamy, zmieniamy” sprawi, że nasi uczniowie uczestniczący w zajęciach w nowoczesnej pracowni będą zarówno bio, jak i geozakręceni.

Galeria zdjęć

Wszystkie wpisy