Uczniowie mają rady na odpady

     Dnia 28 marca przedstawiciele Spółki Beskid w Żywcu przeprowadzili w naszej szkole warsztaty ekologiczne dla uczniów klas trzecich i czwartych pt. „Mamy rady na odpady”. Celem spotkania było uwrażliwienie uczniów na potrzebę segregowania śmieci oraz ograniczenia ich ilości w życiu codziennym. Uczniowie dowiedzieli się np. jak długo określony rodzaj śmieci ulega rozkładowi w środowisku naturalnym lub co można uzyskać w procesie recyklingu. Podczas prezentacji uczniowie z uwagą słuchali przekazywanych im informacji. Brali aktywny udział nie tylko w dyskusji ale także w części praktycznej, gdzie musieli opowiedzieć na pytania dotyczące segregowania odpadów. Na zakończenie otrzymali pamiątkowe upominki.
     Serdecznie dziękujemy pracownikom Spółki Beskid za przeprowadzenie warsztatów ekologicznych.

Wszystkie wpisy