Ubezpieczenie uczniów na rok szkolny 2019/2020

Dyrektor Szkoły Podstawowej uprzejmie informuje, że decyzją Zarządu Rady Rodziców wybrano ofertę przedłożoną przez Unilink S.A (InterRisk Vienna Insurance Group) do ubezpieczenia uczniów od następstw nieszczęśliwych wypadków w roku szkolnym 2019/2020.

 Jednorazowa składka płatna do 20 września br., w wysokości 52,40 zł NIE JEST OBOWIĄZKOWA.

Rodziców zainteresowanych wpłatą na ubezpieczenie uczniów prosimy o zapoznanie się z ogólnymi warunkami ubezpieczenia dzieci.

Załącznik nr.1

Załącznik nr. 2

Załącznik nr. 3

Obowiązek informacyjny Administratora Danych Osobowych

Załącznik 

Zgłoszenie szkody

Załącznik 

 

 

 

Wszystkie wpisy