„Szlachetna Paczka” w naszej szkole.

    Szkolne Koło Wolontariatu „Helpersi” po raz pierwszy wzięło udział w Ogólnopolskiej akcji „ Szlachetna Paczka”. Uczniowie naszej szkoły wraz z rodzicami, Dyrekcja, Grono Pedagogiczne oraz pracownicy obsługi i administracji wykazali się ogromnym zaangażowaniem w przygotowanie paczki dla wybranej rodziny. Zgromadzono i przekazano podczas „ Weekendu Cudów” najpotrzebniejsze produkty, które niewątpliwie ułatwią funkcjonowanie rodzinie i pozwolą na przeżycie zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia z uśmiechem na twarzy.

    Wolontariusze z naszej szkoły aktywnie uczestniczyli także podczas trzydniowego „Weekendu Cudów” w magazynie „Szlachetnej paczki”, który zlokalizowany był w Klubie „ Śrubka” w Żywcu dziękując darczyńcom za hojność i okazane serce.

    Składamy serdeczne podziękowania Rodzicom,Uczniom, Dyrekcji, Nauczycielom i Pracownikom szkoły za szczodrość, ofiarność oraz bezinteresowną pomoc. Jak zawsze możemy na WAS liczyć!!!

„Człowiek jest wspaniałą istotą nie z powodu dóbr, które posiada, ale jego czynów. Nie ważne jest to co się ma, ale czym się dzieli z innymi.”
                                                                                                                                               Jan Paweł II

Wszystkie wpisy